Minőség-politika

A Kunsági Malom Kft. célja a biztonságos és egyenletesen jó minőségű a cereáliák széles választékában előállított késztermékeken keresztül a fogyasztók igényeinek messzemenő kielégítése, a fogyasztók biztonságának garantálása – a változó piaci igényekhez alkalmazkodva, az etikus üzleti viselkedés szabályait betartva mind az élelmiszer, mind a takarmány előállítása és kereskedelme során.

 • gyártástechnológiánkat és berendezéseinket folyamatosan fejlesztjük, korszerű eljárásokat léptetünk életbe.
 • a beszállítóinkat, alvállalkozóinkat minősítjük annak érdekében, hogy az általunk támasztott követelményeket minél magasabb szinten elégítsék ki, hogy garantálni tudjuk termékeink állandó és kifogástalan minőségét.
 • munkatársainkat rendszeresen képezzük és tovább képezzük szakmai, minőségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás keretén belül.
 • munkatársainkat információval látjuk el a piaci helyzetről, technológiai fejlesztésekről, vevői elégedettségről.
 • céljainkat pontos gyártási utasításokkal, minőségi anyagok választásával kívánjuk elérni.
 • termékeink megfelelő minőségű előállításához a technológiának megfelelő, kulturált munkakörnyezetet alakítunk ki.
 • gondot fordítunk a minőség fontosságának tudatosítására, az emberi tényezők figyelembevételére, a dolgozók képzettségére.
 • kiemelt feladatunk a kommunikáció javítása, partnereink (beszállítók, megrendelők) bevonása a folyamatos fejlesztésbe, a hibamentes szolgáltatás és minőségpolitikában megfogalmazott célok megvalósítása.
 • törekszünk arra, hogy termékeink a vevők teljeskörű megelégedését szolgálják és a minőségük meghaladja a versenytársak által nyújtott színvonalat.
 

termék-biztonsági politika

Elkötelezzük magunkat, hogy tevékenységünk minden fázisát a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően végezzük és törekszünk a működés által okozott káros hatások megelőzésére, csökkentésére, mielőbbi megszüntetésére, a folyamatos fejlődésre környezetünk védelmében.

Ennek érdekében:

 • termékeink kialakításában és a folyamatos gyártás során olyan segéd- és alapanyagok alkalmazását helyezzük előtérbe, melyek nem jelentenek veszélyt a környezet számára.
 • olyan, lehetőleg gépesített, zárt technológiai folyamatokat igyekszünk megvalósítani, amelyek csökkentik a hulladékképződést, a levegő- és vízszennyezést.
 • Mindenkor törekszünk a fenntarthatóságra, aminek érdekében törekszünk az energiatakarékosságra, azaz a környezetterhelés csökkentésére.
 • kötelezettségünknek tekintjük a vonatkozó jogszabályi és egyéb követelmények teljesítését, a szennyezés megelőzésére és a folyamatos fejlesztésre.
 • célunk az élelmiszerbiztonsági kultúra fejlesztése, azaz a termelési folyamatban résztvevő dolgozókat bevonjuk a minőséget javító változások megbeszélésébe, értékeljük észrevételeiket, annak érdekében, hogy a dolgozók ösztönösen felismerjék a biztonságos és megfelelő minőségű termékelőállítás elemeit.

Dolgozóink a jó gyártási és a jó higiéniai gyakorlat, valamint a termékbiztonsági- és környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával végzik munkájukat, hogy termékeink mindenkor biztonsággal fogyaszthatók legyenek. Termékeinket szabályozott körülmények között, rendszeres ellenőrzés mellett állítjuk elő és szállítjuk ki. A biztonságos és törvényes élelmiszerelőállítást a HACCP rendszer működtetésével biztosítjuk.

Termékeink minősége sokféle követelménynek, többek között az érvényben lévő törvényeknek, rendeleteknek, a fogyasztói elvárásoknak, a termékbiztonsági szabályoknak, valamint a termékspecifikációknak kell, hogy megfeleljen.

Mindenkor törekszünk arra, hogy a velünk szemben támasztott elvárásoknak folyamatosan eleget tudjunk tenni, illetve a folyamatos fejlődésre.

E törekvés megvalósításához szükségesnek érezzük az IFS és GMP+ FSA B2 szabvány szerinti termékbiztonsági rendszer működtetését.